510 077 028

biuro@dfk-as.pl

Faktoring

Doradztwo Finansowo-Kredytowe AS – Faktoring

Oferta :

Faktoring

  • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania w formie faktoringu
  • wybór najkorzystniej oferty faktoringowej
  • wypełnianie wniosków o faktoring
  • kompletowanie dokumentacji do wniosków o faktoring wraz z ich dostarczeniem do Faktora
  • sporządzanie pism w celu uzyskania zgody na cesję wierzytelności z umów handlowych na rzecz faktora

 

W razie potrzeby prosimy o KONTAKT